Termoražba

Termoražba - tisk kovovou fólií přes štoček

Termoražba

texty, plochy, loga, symboly, etikety, potahy na knihy, dárkové a luxusní krabičky...

Krabička s již vyseklým oknem
 • Termoražba - je tisk kovovou fólií přes matrici (tzv. štoček) za použití tepla a tlaku.
 • Slepotisk - je vytlačení grafického motivu přes štoček do papíru, výsledkem je plastický motiv.
 • Reliéfní termoražba - je vytlačení grafického motivu pomocí štočku přes kovou fólii do papíru (vzájemná kombinace termoražby a slepotisku – plastický motiv překrytý fólií)

V případě potřeby zajistíme výrobu hořčíkových nebo mosazných štočků

Pokud nemáte výsekový nástroj nebo štoček, zajistíme jeho výrobu

Celoplošný UV lak
1. Formáty:
 • minimální rozměr tiskového archu 25 x 33 cm
 • maximální rozměr tiskového archu 50 x 70 cm
 • u atypických formátů doporučujeme konzultaci předem
2. Materiály:
 • termoražbu lze provést na papíry různých gramáží a na hladkou lepenku až do tloušťky materiálu 1 mm
 • lze razit i na papíry s povrchovou úpravou (ofsetový lak, lamino, UV lak), je ale třeba použít speciální fólie vhodné pro daný povrch
 • při termoražbě na archy s povrchovou úpravou materiálu
 • pro termoražbu doporučujeme konzultovat s naší firmou typ fólie vhodný pro daný povrch
 • povrchové napětí tiskových archů nelze použít papíry s optickým bělidlem, termopapíry a papíry s impregnací
 • termoražbu musí být minimálně 38 DYN
 • správná volba papíru má velký vliv na výsledný efekt slepotisku
 • pro slepotisk jsou nejvhodnější "tažné papíry s vysokým podílem bavlněných vláken" (Neptun, Tintoretto, Fauna, ruční papíry)
 • zcela nevhodné pro slepotisk jsou papíry typu křídy
3. Grafické předlohy:
 • předlohy je třeba dodat ve formátu CorelDraw (*.cdr), Adobe Illustrator (*.ai, *.eps) nebo Adobe Acrobat (*.pdf), celý soubor je vždy třeba převést do křivek, aby nedošlo k záměně či deformaci písma
 • předlohu dodávejte vždy v černobílém provedenía doplňte informaci, jakou barvou (fólií) má být ražba realizována
 • vyhněte se v grafickém návrhu kombinaci velkoplošné ražby a drobných motivů s mnoha detaily a inverzní grafice (každá z těchto variant vyžaduje při ražbě specifické podmínky aplikace fólie a může ovlivnit výslednou kvalitu výrobku)
 • protože se při ražbě pracuje s kombinací tepla a tlaku je třeba se vyhnout uspořádání drobných motivů blízko sebe či drobnému písmu (v opačném případě dojde k tomu, že se fólie vtiskne i do mezer mezi jednotlivými částmi předlohy)
4. Pasování ražby na tisk:
 • vytištěné archy papíru se nesmí před ražbou řezat, i sebemenší nepřesnost, která řezáním vzniká, je na výsledné ražbě vidět
 • místo, do kterého se má razit, je vhodné umístit při montáži tak, aby bylo co nejblíže k nakládacímu rohu (eliminují se tím nepřesnosti)
 • fólie pro termoražbu mají krycí schopnost, a proto pokud budeme razit fólíí do ofsetového tisku, nevybírejte místo pod fólií, fólie barvu spolehlivě překryje
 • vzhledem k tepelné roztažnosti hořčíkových štočků je třeba vzít tuto skutečnost v úvahu při přípravě podkladů zejména u větších potiskovaných ploch
5. Různé:
 • tiskové archy musí být ploché, (nelze sekat zkroucené, deformované či jinak poškozené archy)
 • při zadávání termoražby je třeba dodat vzorek nebo zákres umístění ražby, na tiskovém archu
 • tiskové archy musí mít označenu nakládací hranu
 • pro nastavení a seřízení stroje 5% archů navíc, minimálně však 100 archů
 • pro termoražbu je třeba dodat nepoškozený štoček (mosazný nebo hořčíkový), v případě potřeby jsme schopni výrobu štočku zajistit
 • termoražba je technologicky dost náročnáa kvalitu ovlivňuje mnoho faktorů (papír, povrchová úprava tiskového archu, velikost termoražby, texty, plochy atd.), a proto je vhodné vše dopředu konzultovat – doporučíme optimální rozložení tisku na archu, použití vhodné fólie, materiál pro výrobu štočku atd.
 • pro slepotisk je třeba dodat štoček včetně protikusu, v případě potřeby jsme výrobu štočku i protikusu schopni zajistit
Termoražba - Kalkulace ceny
cena termoražby závisí na její velikosti a umístění na tiskovém archu
pro správnou kalkulaci je proto potřeba dodat tyto podklady:
>náhled tiskového archu s vyznačenou termoražbou (nejlépe v pdf) nebo zákres tvaru, velikosti a umístění termoražby na archu
>formát, typ, gramáž a povrchovou úpravu tiskového archu
>počet produktů na archu
>barvu popř. typ termorazící fólie (vzorník fólií máme k dispozici)
>počet tiskových archů

Galerie - termoražba